Energielabel woning

Een energielabel aanvragen voor een woning? Tekenplan helpt je verder. Een woningeigenaar heeft een label nodig voor zijn of haar woning alvorens hij of zij deze kan adverteren, verkopen of verhuren. Dit label geeft inzicht in de energieprestaties van het vastgoed. Een energielabel kan op basis van de detailmethode of de basismethodiek worden opgesteld.

Waarom een energielabel aanvragen voor een woning?

Het energielabel wordt bij de huisoverdracht door de verkoper aan de koper gegeven. Een label is niet enkel nuttig wanneer een huis verkocht wordt. Het biedt ook belangrijke informatie voor een huiseigenaar die graag wil verbouwen. Het helpt zwakke punten te identificeren, waardoor hij of zij weet welke verbouwingen hij of zij het beste in kan plannen.

In 2015 gaf de Rijksoverheid alle huiseigenaren een voorlopig energielabel voor hun huis. Dit label is echter niet definitief of bij de RVO geregistreerd. Bovendien kan het zijn dat er de afgelopen jaren verbouwingen aan een woning zijn geweest, waardoor het voorlopige label niet meer klopt. Daarom kun je een nieuw energielabel aanvragen voor het huis. Wellicht is het nieuwe label groener en is de woning daardoor meer waard. Dit label wordt opgesteld aan de hand van de detailmethodiek of de basismethodiek.

Wat is het verschil tussen de detailmethodiek en de basismethodiek?

Een energielabel dat middels de basismethodiek is opgesteld, is nodig voor een reeds bestaand gebouw dat wordt geadverteerd, verkocht of verhuurd. Een energielabel volgens de detailmethode is verplicht voor nieuwbouwwoningen. Dit zijn zuinige huizen die in de regel direct label A krijgen of in sommige gevallen zelfs A++++. Ook huiseigenaren die een woning hebben op nieuwbouwniveau na renovatie moeten een detail energielabel aanvragen voor het huis. Tevens is deze methode vereist wanneer iemand een omgevingsvergunning wil aanvragen.

Energielabel woning detailmethode

Een volgens de detailmethode opgesteld energielabel aanvragen voor een huis? Wij stellen een betrouwbaar rapport voor de verkoper op. Conform de beoordelingsrichtlijnen toetsen we de woning aan de BENG-eisen. Het energielabel is cruciaal voor de waardebepaling van de woning. Tevens helpt het de koper inzicht te krijgen in de kosten die hij of zij kwijt is aan energie om in zijn of haar basisbehoeften te voorzien.

Energielabel woning basismethode

Een volgens de basismethode opgesteld energielabel aanvragen voor een huis? Wij zij EP-W/B gecertificeerd, wat betekent dat we energielabels mogen opstellen die door middel van de basismethode tot stand zijn gekomen. Als je klant zijn of haar bestaande woning wil verkopen of verhuren, helpen wij dan ook graag met het opstellen van een basismethodiek rapport. Voor dit uitgebreide label verrichten wij metingen op locatie. We inspecteren de woning en toetsen de energieprestaties van het huis. De verzamelde gegevens verwerken we, waarna we een energielabel aan de woning kunnen geven.

Energielabel aanvragen voor een woning bij Tekenplan

Heb je een klant die zijn of haar huis wil adverteren, verhuren of verkopen? Bij Tekenplan kun je eenvoudig een energielabel aanvragen voor de woning. Wij zijn gecertificeerd en gaan zorgvuldig te werk. Wij zijn trots op onze persoonlijke benadering en garanderen diensten van de hoogste kwaliteit.

Wil je je klant volledig ontzorgen? Dat maken wij graag mogelijk. Bij ons kun je namelijk diensten combineren. Tekenplan is niet enkel kundig in het bepalen van energielabels, maar we zijn ook gespecialiseerd in het inmeten van woningen, het creëren van interieur 3D-visualisatie en het opzetten van Matterport tours. Wat mogen wij voor je betekenen?

Veelgestelde vragen

Een energielabel is tien jaar geldig. Via EP-online kan je checken of je woning over een energielabel beschikt.

Jazeker! Voor de meeste woningen is een energielabel verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering. Vanaf 1 januari 2022 moet je ook over een energielabel beschikken wanneer je je woning te koop zet. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan handhaven op de advertentieverplichting wanneer er nog geen definitief energielabel voor de woning is afgegeven.

De boetes zijn een stuk hoger dan de kosten van het energielabel. Zorg er dus voor dat je over een energielabel beschikt voordat je woning op Funda staat!

Een energielabel is niet nodig voor de volgende gebouwen:

  • beschermde monumenten volgens de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
  • gebouwen voor religieuze activiteiten, zoals kerken en moskeeën;
  • vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m²;
  • (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen);
  • gebouwen die ten hoogste 2 jaar in gebruik zijn (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen);
  • recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het verbruik bij permanent gebruik;
  • gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals schuren of garages.

Het energielabel geeft de energiezuinigheid van je woning weer. De score loopt van label A++++ voor extreem zuinige woningen tot label G voor woningen die veel energie verbruiken.

Onze adviseurs toetsen je woning op het verbruik van je verwarming, ventilatie en/of koeling. Ook wordt het verlies van warmte door gevels, daken en ramen bepaald. Op het energielabel is ook aangegeven welke energiebesparende maatregelen er nog mogelijk zijn.

Meer weten? Wij helpen je graag!